Covid - obiekty sportowe

 

         COViD-19 - zamknięcie obiektów sportowych

 

        Informujemy, że zgodnie z nowym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25.03.2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, do dnia 18.04.2021 r. zawieszamy możliwość korzystania z przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Kraśnik. Obiekty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zostają dostępne wyłącznie dla sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE)nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy.

 

Design by Akme3d © 2006