Klasa 8

 KLASA ÓSMA WITA Make Google view image button visible again: https://goo.gl/DYGbub

    
             

Szkoła Podstawowa im Orła Białego w Kiełpinach 

      SAMORZĄD KLASOWY  

 

PRZEWODNICZĄCY - SZYMON S

ZASTĘPCA- MILENA M.

SKARBNIK- GABRIELA Ć

 

wychowawca-WIESŁAW PYC

Design by Akme3d © 2006